20 - 02 - 2015

Jaarthema 2014-2015

Deel ons Verhaal
 
 
 
 
 
 
 
Slogan: Deel ons Verhaal
 
Het verhaal waar wij het in het jaarthema over hebben is het verhaal van de christenen.
Zij hebben iets met de God van Jezus Christus. Daarom staat ‘Verhaal’ er met een hoofdletter V.
Christenen onder elkaar delen in hetzelfde Verhaal, namelijk dat zij hun leven verbonden 
hebben aan dat van God. Hij krijgt bij hen een centrale plaats.
 
Die verbondenheid tussen God en zijn christenen is zingevend en deugddoend! 
Maar daarmee is het geloofsverhaal niet ten einde: het geloofsverhaal wil doorverteld 
worden. God wil steeds nieuwe mensen aanspreken en enthousiast maken om Zijn droom 
voor de mensheid te delen. Dit kan niet zonder dat de gelovigen naar buiten komen met hun 
gelovig verhaal en buitenstaanders aanspreken. Zij hebben de missie om het geluk van het 
geloof niet voor zichzelf te houden maar het te delen met anderen. 
 
Deel ons Verhaal is dus een oproep om de kerkdeuren wagenwijd open te zetten met de 
boodschap aan de buitenstaanders: Kom en zie hoe christenen leven.
De open deuren zeggen aan de gelovigen: Ga naar buiten, ga en verkondig aan ieder die
het wil horen dat wij een fantastisch geloofsverhaal hebben.